กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต และ กุมารแพทย์ด้านระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ จุฬาฯ 2537
  • กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจ รพ.พระมงกุฏ 2541
  • Certificate in Pediatric Critical Care, Great Ormond Street Children Hospital,London,United Kingdom
  • Certificate in Pediatric  Respiratory Medicine,Weill Cornell Medical College,New York USA.

ประวัติการทำงาน

  • ดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ICU มากกว่า 10 ปีที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • รองประธานดูแลกลุ่มผู้ป่วยเด็กวิกฤต แห่งประเทศไทย
  • รองประธานกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เวชบำบัดวิกฤต
  • เลขานุการ สมาคมโรคระบบวิกฤตเด็ก

Start typing and press Enter to search