สูตินรีเวชเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และรักษาภาวะมีบุตรยาก

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน:

การให้คำปรึกษาก่อนสมรสและตรวจก่อนมีบุตร (Prenuptial Couseling)
การรักษาภาวะมีบุตรยาก (IUI / IVF / ICSI /PESA /TESE/Egg Freezing)
การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช ( Laparoscopy /Hysteroscopy)
การใช้ฮอร์โมนทางนรีเวช และ วัยหมดประจำเดือน (PCOS/Ovarian Failure/Menopause)

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( The First Class Honors , Gold medal M.D. ; Faculty of Medicine , Thammasat University)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( Diploma Thai Board of Obstetrics & Gynecology , Ramathibodi Hospital ; Mahidol University )
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( Diploma Thai Sub-Board of  Reproductive Medicine , Ramathibodi Hospital ; Mahidol University )

ประวัติการทำงาน:

 • แพทย์ใช้ทุนสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อาจารย์พิเศษสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สูตินรีแพทย์เฉพาะทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาล BNH

DR.ONGARJ BOVORNSAKULVONG

Publication and Presentation :

 • Safety of Curcomo comosa (Waan Chak Modluk) for The Treament of Vasomotor Symptom in Peri- and Postmenopausal Women
 • Complication of Hysteroscopic.Myomectomy : 5 Years Experiences in Ramathibodi Hospital
 • The Effect of Combined Oral Contraceptive Pills on Beclin-1 and LC3B Transcript Levels in Ovarian Endometrioma
 • Unique Oli Soluble Contrast Medium in Infertility Women indicated for Hysterosalpingography
 • Sperm DNA fragmentation and MACS Sperm in Male factor Infertility
 • Uterine Microbiota and Ovarian Rejuvenation in Female Infertility

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์  เวลา 09.00-12.00 น.
วันจันทร์    เวลา 09.00-13.00 น.
วันอังคาร   เวลา 09.00-13.00 น.
วันพุธ      เวลา 09.00-13.00 น.
วันพฤหัส  เวลา 09.00-13.00 น.
วันศุกร์  เวลา 09.00-13.00 น.

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  ชื่อ

  นามสกุล

  Email

  เบอร์โทร

  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search