ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เวชศาสตร์การกีฬา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Internships                 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
  • วุฒิบัตร แพทย์การสาขา ออร์โธปิดิกส์            โรงพยาบาลเลิดสิน
  • Sport Medicine          โรงพยาบาลเลิดสิน

Start typing and press Enter to search