ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,2532
  • ว.ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2538
  • fellowships in Surgical Spine  University of Massouri – Columbia USA ,2542

Start typing and press Enter to search