ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, การผ่าตัดมือ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2529
  • วุฒิบัตร สาขาศัลศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ,2535
  • Certificate in AO Fellowship, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, U.S.A.
  • Certificate of Attended the AO Course Advances in Fracture Management, Davos, Switzerland, 2003.
  • Certificate of Attended The Advanced Trauma Life Support Course, American College of Surgeons Commit
  • Certificate of Attended the AO Course, The Advances in Operative Fracture Management, Chiang Mai, Th
  • Certificate of Attended, The 11th Annual Delta Course, Nepean Private Hospital, St Vincent&#
  • Certificate of Attended, The AO Geriatric Course, Bangkok, Thailand, 2009.

Start typing and press Enter to search