กุมารแพทย์ทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตร Child Day Care Managemen – tCanada
  • อบรมดูงานการดูแลทารกแรกเกิดใน ICU (NICU)/โรคภูมแพ้เด็ก The Hospital for Sick ChildToronto Canada
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชโรงพยาบาลเด็กแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search