ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ,2541
  • วุฒิบัตรสาขา ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2548
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านข้อเข่า-ข้อสะโพก รพ.พระมงกุฎฯ ปี 2552
  • Fellowship in Lower Limb Reconstruction  ATOS Hospital of Special Surgery Heidelberg Germany

Start typing and press Enter to search