กุมารแพทย์ด้าน โรคโลหิตและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • วุฒิบัตร อนุสาขาโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Start typing and press Enter to search

พญ.นวลรัตน์ หาญศิริพันธุ์ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์