กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อในเด็กและเมตาบอลิสม

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2524 Bachelor of Science 1981
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาฯ 2526 Medical Doctor 1983
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ รามาฯ 2532 Thai Board of Pediatrics 1989
  • 2540 อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม Diplomate Thai Subboard of Pediatric Endocrinology and Metabolism 1997
  • Certificate in Pediatric Endocrinology San Francisco USA 1994

Start typing and press Enter to search