สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต – คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ – คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ – รพ.ตราด
แพทย์ใช้ทุน รพ.เขาสมิง จ.ตราด – รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม
อาจารย์แพทย์  – คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ 17:00-20:00 น.
วันพฤหัส 17:00-20:00 น.
วันเสาร์ 17:00-20:00 น.

Start typing and press Enter to search