ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2554
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • Certificate, Fellowship in Trauma Orthopaedics โรงพยาบาลเลิดสิน

Start typing and press Enter to search