ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แผนกออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ,2552
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2556
  • spine  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2557

Start typing and press Enter to search