ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2538
  • AO Fellowship at Klinik for Unfall Und Wiederherstellung Chirurgie, Celle, Germany ,1997
  • วุฒิบัตรผู้ AO Basic course, Davos, Switzerland, 2000

Start typing and press Enter to search