กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • พบ. ศิริราช ปี 3534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ ศิริราช ปี 2540
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราช 2544
  • Cert. by The Thai Board of Pediatric sub board Pediatric Cardiology

Start typing and press Enter to search