กุมารแพทย์ด้าน โรคผิวหนังในเด็ก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

วุฒิการศึกษา

  • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

Start typing and press Enter to search