ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Start typing and press Enter to search