ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, การผ่าตัดมือ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2551
  • วุฒิบัตร สาขา ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิศสิน ,2551
  • Fellowship Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน

Start typing and press Enter to search