แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารศัลยเเพทย์ออโธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2548
  •  Certificate of Pediatric Orthopaedics  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2556
  •  Certificate of Anthroscopy  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2556
  •  Certificate of Surgery & Arthroplasty  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2556
  •  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน ,2555

Start typing and press Enter to search