กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search