สูตินรีแพทย์ – หัวหน้าแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (2536-2537) ศึกษาต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ในสาขาการรักษาภาวะมีบุตรยาก และสาขาการเจริญพันธุ์และฮอร์โมนในผู้หญิง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางสูตินรีเวช เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการรักษายาวนานกว่า 20 ปี ฝึกฝนและเรียนรู้เทคโนโลยีการผ่าตัด มีความชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง Minimal Invasive Surgery รักษาโรคทางนรีเวช อาทิ ผ่าตัดซีสต์ ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ค้นหาความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ การดูแลด้านการผดุงครรภ์ และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ผู้หญิงต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

จากประสบการณ์การรักษา คุณหมอนำมาใช้กับการพัฒนาทักษะการผ่าตัด ฝึกฝนและเรียนรู้โรคยุคแรกเริ่มทางสูตินรีเวชสู่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบัน ทำให้คุณหมอมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้หญิง เข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ใส่ใจผู้หญิงที่มีปัญหาสุขภาพต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จนหลายครั้งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นคุณแม่ถึงรุ่นคุณลูก แนะนำความเชี่ยวชาญจากเพื่อนถึงเพื่อน คุณหมอสั่งสมความชำนาญการรักษาโรคสูตินรีเวชด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาโรคยากที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น นำความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นมากว่า 50% เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูตินรีเวชได้จำนวนมาก

ทำให้คนไข้คลายความกังวลใจ

“ในการรักษาหมอจะบอกคนไข้เสมอ… 

ว่าความกังวลในการตรวจกับแพทย์เป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่หมอจะรักษาอย่างดีที่สุดเข้ามาด้วยความกังวลใจแต่กลับไปด้วยความสบายใจครับ

เป็นแนวทางการรักษาที่ทำให้คนไข้คลายความทุกข์ใจจากปัญหาสุขภาพ เน้นการพูดคุยอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมา สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายคือการรักษา ผู้มีบุตรยากที่ต้องใช้ความพยายามยิ่งสำหรับทั้งแพทย์และคนไข้ โดยเฉพาะในผู้ที่เข้ารับการรักษามาแล้วหลายแห่ง เมื่อประสบความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยากกับโรงพยาบาลพญาไท 3 ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำให้ความหวังคนไข้เป็นจริงได้ในที่สุด อาทิ การรักษาคนไข้ต่างชาติ ที่เคยเข้ารับการรักษากับสถาบันที่ชื่อเสียงด้านการรักษาผู้มีบุตรยากในประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากพบเนื้องอกในโพรงมดลูก ตัวอ่อนไม่มีคุณภาพ โอกาสตั้งครรภ์ทำได้น้อยมาก เมื่อเข้ารับการรักษากับคุณหมอก็สามารถทำได้สำเร็จในครั้งแรก

ประสบการณ์การทำงาน

Specialty Procedure

  • รักษาภาวะมีบุตรยาก
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Qualification

  • พบ.ม.สงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล
  • แพทย์ต่อยอด ด้านวิจัย สาขาการเจริญพันธุ์และฮอร์โมน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2534-2536 : สูตินรีแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • 2536-2537 : แพทย์ต่อยอดด้านวิจัย สาขาการเจริญพันธุ์และฮอร์โมน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
  • 2537-2539 : สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช
  • 2539-2560 : หัวหน้าศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
  • 2560-ปัจจุบัน : แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและศูนย์สุขภาพหญิง

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 09.00 – 15.00 น.
วันพุธ 09.00 – 12.00 น.
วันพฤหัส 17.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 – 11.00 น.
วันอาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.

Start typing and press Enter to search