ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
วันเสาร์ 14.00 – 17.00 น. นัดหมายโดยตรงที่ 02-467-1111 ต่อ 3100

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2531
 • First Year Resident of Department of Surgery, Certificate in Basic Science of Surgery พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2535
 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS) พ.ศ.2538
 • Fellowship in Adult Reconstructive Surgery, Hennepin Medical Center, University of Minnessota ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
 • AO Fellowship in Pelvis and Hip Surgery, Inselspital Hospital, Bern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ.2540

ความสำเร็จจากทีม นำโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม

  ชื่อ

  นามสกุล

  Email

  เบอร์โทร

  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search