หลายๆครอบครัวที่ต้องการมีบุตรเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกน้อยที่เกิดมาสมบูรณ์ และปลอดภัยมากที่สุด  การตรวจโครโมโซมในตัวอ่อนก่อนการฝังตัว  จึงเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แพทย์อาจจะแนะนำให้คุณแม่เข้ารับการตรวจ   คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะสงสัย ว่าการตรวจโครโมโซมนี้คือ อะไร  วันนี้ พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล  สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยากของเรา มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากกันค่ะ

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน หรือ การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Preimplantation Genetic Screening : PGS เป็นการตรวจ “คัดกรอง” หาความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

การตรวจ”คัดกรอง”ในที่นี้จึงหมายถึงการตรวจในกลุ่มประชากรที่ “ไม่มี” ประวัติโรคทางพันธุกรรมใดๆมาก่อน โดยจะตรวจเพื่อเลือกตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติ นำมาใส่กลับในโพรงมดลูก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ช่วยลดอัตราการแท้ง และรวมถึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาการดาวน์  ( Down’s  Syndrome )

2. Preimplantation Genetic Diagnosis ( PGD) เป็นการตรวจ “วินิจฉัย” ภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝั่งตัว

การตรวจนี้จึงจะทำในกลุ่มประชากรที่มีประวัติมาก่อนแล้วว่าเป็นโรค เป็นพาหะของโรค หรือมีประวัติบุคคลในครอบครัว มีโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม

ทั้งนี้เพื่อจะได้ตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรมที่ทราบอยู่ก่อนแล้วนั้น มาย้ายกลับฝังในโพรงมดลูก ทารกที่เกิดมาก็ปราศจากโรคทางพันธุกรรมที่ได้รับการตรวจไป

โรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในคนไทย ที่สามารถตรวจได้ในตัวอ่อนก่อนฝังตัว เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ

สามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center)
Hot line: 081-902-4668 , 081-900-8396
โทร. 02-467-1111 ต่อ 3266-67

Start typing and press Enter to search

ปลดล็อคความกลัว…กับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วย “เอ็นโดสโคป”