แม้จะเป็นคู่แต่งงานที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวแสดงให้เห็น ก็ควรเข้าพบแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์โดย พญ. นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล
สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยากและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.พญาไท 3 บอกว่า เพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็กที่จะลืมตาดูโลก

นี่ไง! เหตุผลที่ “ต้อง” ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์

คู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตร ควรเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสุขภาพ และตรวจโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างตั้งครรภ์ เพราะบางโรคนั้นไม่แสดงอาการ เช่น โรคทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น เพราะหาตั้งครรภ์โดยไม่ได้รักษา อาจเป็นอันตรายทั้งกับแม่และเด็กในครรภ์

“วัคซีน” อีกหนึ่งปัจจัย เพิ่มความปลอดภัยของแม่และเด็ก

นอกจากการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้ว หญิงตั้งครรภ์ยังมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน สุกใส ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น เมื่อตรวจสุขภาพและได้รับวัคซีนครบแล้ว แพทย์จะแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งให้วิตามินที่จำเป็นอย่าง “โฟลิก” ที่ควรเริ่มรับประทาน 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์ จนถึงเมื่ออายุครรภ์ได้ 3 เดือน เพราะสามารถลดการเกิดโรคท่อไขสันหลังพิการ (Neural Tube Defect) ได้

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ว่าที่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายก็ควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามข้อแนะนำให้ครบ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของลูกน้อยที่จะเกิดมาในอนาคต

พญ. นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล
สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้มีบุตรยาก
และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลพญาไท 3 : แผนกสูตินรีเวช    โทร. 1772
www.phyathai3hospital.com หรือ http://www.facebook.com/phyathai3family

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ชื่อ
  นามสกุล
  Email
  เบอร์โทร
  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search

  การผ่าตัดท่อนำไข่ ป้องกันภัยการมีบุตรยาก