Urodynamic เป็นการตรวจ การทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง โดยการใส่สายสวน ที่ท่อปัสสาวะและทวารหนัก เพื่อช่วยอธิบายถึงความผิดปกติของทางเดินระบบปัสสาวะ เช่นความจุของกระเพาะปัสสาวะ แรงบีบตัวแรงดันของกระเพาะปัสสาวะ .ปริมาณปัสสาวะที่ค้างหลังการถ่ายปัสสาวะเพื่อนำไปสู่การวางแผนรักษาได้ถูกต้อง

อาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ควรได้รับการตรวจ

  1. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ระดับกลางถึงรุนแรง
  2. ปัสสาวะเล็ดขณะไอ จาม หรือหัวเราะ
  3. ปัสสาวะบ่อย หรือรู้สึกปัสสาวะไม่หมด

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ Urodynamic

  1. สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ และไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรตวจ
  2. ควรขับถ่ายอุจจาระก่อนตรวจ เพื่อไม่ให้อุจจาระค้างในทวารหนัก ซึ่งจะมีผลต่อการตรวจได้ ดังนั้น 1 วันก่อนการตรวจควรทานอาหารอ่อนขับถ่ายง่าย
  3. ในผู้ป่วยบางรายที่ให้ประวัติ การขับถ่ายอุจจาระยาก แพทย์อาจจะพิจารณาสั่งยาระบายเพื่อการขับถ่ายก่อนทำหัตถการ
อาการที่เกิดขึ้นได้หลังทำหัตถการ การปฏิบัติตัว
1. ปัสสาวะปนเลือดอาจเกิดขึ้นได้ใน 1-2 วันแรก 1. ดื่มน้ำมากๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร / วัน
2. ปัสสาวะแสบขัดอาจเกิดขึ้นได้ใน 1-2 วันแรก 2. ไม่กลั้นปัสสาวะ
3. มีไข้ เกิดการอักเสบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 3. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
4. ถ้ามีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะปนเลือดมากขึ้น ให้มาพบแพทย์ทันที

Start typing and press Enter to search