🧘‍♀ การดูแลสุขภาพของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานทำได้ด้วย การปรับพฤติกรรมชีวิต ลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยใช้การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายหรือมีการเคลื่อนไหวทางกายอยู่เสมอ

นอกจากนี้การควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใสตลอดเวลา ไม่เครียดง่ายจะเป็นการลดความเสี่ยง ทำให้ห่างไกลจากเบาหวานอย่างแน่นอน

👨🏼‍⚕️ ศูนย์เบาหวานฯ ชั้น 19 รพ.พญาไท 3
📞โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964

Start typing and press Enter to search