โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long Term Perfect Women

23,900.00฿

รหัสสินค้า:GIVC2498

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long Term Program

เน้นการตรวจร่างกายและการทำงานอวัยวะต่าง ๆ อย่างละเอียด ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคชนิดใดชนิดหนึ่งสูงกว่าปกติ รวมถึงผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคร้ายแรง การตรวจสุขภาพประจำปี จึงช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ ไต สมอง