แบบประเมินความเครียด


คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของท่านในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้โดยเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับสภาพของท่านในปัจจุบันหรือในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุด โดยไม่รวมถึงปัญหาที่ท่านเคยมีในอดีต

1. สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

2. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

3. รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

4. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

5. รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

6. รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ ได้

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

7. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

8. สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ของตัวเองได้

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

9. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

10. สับสนรายละเอียดของเรื่องที่รับฟังอยู่

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

11. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

12. รู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวมๆ

ในระยะ 2 – 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

ผลประเมินความเครียด


เป็นเพียงแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต และบอกเพียงว่าน่าจะมีความผิดปกติทางจิตเวชเท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีความผิดปกติทางจิตเวชชนิดใด
อ้างอิงจากรพ.รามาธิบดี

ท่านต้องการคำปรึกษาและการดูแลจากศูนย์สุขภาพจิต (MIND CLINIC) หรือไม่?

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาและการดูแลจากศูนย์สุขภาพจิต (MIND CLINIC)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม.. อ่านเพิ่มเติม..

ยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการตลาด อ่านเพิ่มเติม..ขอขอบคุณสำหรับการทำแบบประเมิน
สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line OA @phyathai3family
https://lin.ee/WCNXRUm