แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม

การประเมินสมรรถภาพทางสมอง ญาติสามารถประเมินบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้วยตนเองได้.

คำชี้แจง : ให้ใส่คะแนนหลังข้อความตามความถี่ที่เกิดขึ้นโดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้
1 คะแนน เกิดนาน ๆ ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2 คะแนน เกิด 1 – 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน
3 คะแนน เกิดค่อนข้างบ่อยหรือเกิดทุกสัปดาห์
4 คะแนน เกิดขึ้นทุกวัน

1. หาของใช้ในบ้านไม่เจอ

2. จำสถานที่ที่เคยไปบ่อย ๆ ไม่ได้

3. ต้องกลับไปทบทวนงาน แม้จะตั้งใจทำไปแล้ว

4. ลืมของที่ตั้งใจจะนำออกไปนอกบ้านด้วย

5. ลืมเรื่องที่ได้ฟังมาเมื่อวานนี้ หรือเมื่อ 2 – 3 วันก่อน

6. ลืมเพื่อนสนิท หรือญาติสนิท หรือบุคคลที่คบหากันบ่อยๆ

7. ไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องในหนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่อ่าน

8. ลืมบอกข้อความที่คนอื่นวานให้มาบอกอีกคนหนึ่ง

9. ลืมข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น วันเกิด ที่อยู่

10. สับสนรายละเอียดของเรื่องที่รับฟังอยู่

11. ลืมที่ที่เคยวางสิ่งของนั้นเป็นประจำ หรือมองหาสิ่งของนั้นในที่ที่ไม่น่าจะวางไว้

12. หลงทิศ หลงทาง ในที่ที่คุ้นเคย หรือที่ที่เคยไปบ่อยๆ

13. ต้องทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างซ้ำ 2 ครั้ง

14. เล่าเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งได้เล่าเสร็จ หรือถามซ้ำทั้งที่เพิ่งได้รับคำตอบ

ผลประเมินภาวะสมองเสื่อม


ที่มา : แปลมาจากบทความใน British Medical Association โดยชาญกัญญา ตันติลีปิกร (วท.ม.จิตวิทยาคลินิก) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล และ พญ.โสภา เกริกไกรหุล
หน่วยประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพฯ และวชิรพยาบาล

ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร. 02-4671111 ต่อ 3262, 3263

ท่านต้องการคำปรึกษา
และการดูแลจากศูนย์สมองและระบบประสาทหรือไม่ ?

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาและการดูแลจากศูนย์สมองและระบบประสาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม..

ยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการตลาด อ่านเพิ่มเติม..ขอขอบคุณสำหรับการทำแบบประเมิน
สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line OA @phyathai3family
https://lin.ee/WCNXRUm