แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะ “ก่อน” เบาหวาน1. ท่านอายุเท่าไหร่

2. เพศของท่าน

3. ถ้าเป็นเพศหญิงและเคยตั้งครรภ์ ท่านมีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่

4. ท่านมีบิดา มารดา หรือพี่น้องสายตรงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

5. ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่

6. ท่านได้มีกิจกรรมทางกาย เช่น การทำงาน การเดินทาง กิจกรรมนันทนาการ (ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา) เป็นประจำใช่หรือไม่

7. Body Mass Index (BMI)

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ÷ (ส่วนสูง (เมตร) × 2)
(ทำเป็นการคำนวน BMI ให้ โดยให้ลูกค้า กรอก น้ำหนักตัว เป็นหน่วยกิโลกรัม และ ใส่ส่วนสูงเป็น เมตร คำนวณออกมา โดยให้คะแนน ตามค่า BMI ที่ลูกค้ากรอกเข้ามา)

ผลประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะ “ก่อน” เบาหวาน


ที่มา : https://www.cdc.gov/prediabetes/takethetest/

สนใจเข้ารับคำปรึกษาและการดูแลจากศูนย์เบาหวานฯ หรือไม่

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาและการดูแลจากศูนย์เบาหวานฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม..

ยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการตลาด อ่านเพิ่มเติม..ขอขอบคุณสำหรับการทำแบบประเมิน
สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line OA @phyathai3family
https://lin.ee/WCNXRUm